Codificación de texto 2

Frase a codificar: Códigos ASP en Astalaweb.com
Frase codificada: fó64ltz ozv u2 ozkoxogu9.ftr
Frase decodificada: códigos asp en astalaweb.com