Código fuente de 'Variables del servidor 3.asp'

<html>
<head>
<title>Variables del servidor 3 - Códigos asp, programacion asp, descargas asp, rutinas asp</title>
</head>
<p align="center"><b><font size="3">Variables del servidor 3</font></b></p>
<br>
<br>
<body style="font-family: Arial; font-size: 11pt">

Request.ServerVariables("ALL_HTTP")= 
<%= Request.ServerVariables("ALL_HTTP") %>
<br>
<br>
Request.ServerVariables("AUTH_PASS")= 
<%= Request.ServerVariables("AUTH_PASS") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("AUTH_TYPE")= 
<%= Request.ServerVariables("AUTH_TYPE") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("CONTENT_LENGTH")= 
<%= Request.ServerVariables("CONTENT_LENGTH") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("CONTENT_TYPE")= 
<%= Request.ServerVariables("CONTENT_TYPE") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("GATEWAY_INTERFACE")= 
<%= Request.ServerVariables("GATEWAY_INTERFACE") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("PATH_INFO")= 
<%= Request.ServerVariables("PATH_INFO") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED")= 
<%= Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED") %>

<br>
<br>


Request.ServerVariables("QUERY_STRING")= 
<%= Request.ServerVariables("QUERY_STRING") %>

<br>
<br>
Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")= 
<%= Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("REMOTE_HOST")= 
<%= Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") %>
<br>
<br>


Request.ServerVariables("REMOTE_IDENT")= 
<%= Request.ServerVariables("REMOTE_IDENT") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("REMOTE_USER")= 
<%= Request.ServerVariables("REMOTE_USER") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("REQUEST_BODY")= 
<%= Request.ServerVariables("REQUEST_BODY") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD")= 
<%= Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") %>

<br>
<br>
Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")= 
<%= Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("SERVER_NAME")= 
<%= Request.ServerVariables("SERVER_NAME") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("SERVER_PORT")= 
<%= Request.ServerVariables("SERVER_PORT") %>

<br>
<br>

Request.ServerVariables("SERVER_PROTOCOL")= 
<%= Request.ServerVariables("SERVER_PROTOCOL") %>

<br>
<br>
Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE")= 
<%= Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE") %>

<br>

</body>
</html>