Código fuente de 'Ip y servidor.asp'

<html>
<head>
<title>Ip y servidor - Códigos asp, programacion asp, descargas asp, rutinas asp</title>
</head>
<p align="center"><b><font size="3">Ip y servidor</font></b></p>

<body style="font-family: Arial; font-size: 11pt">
<p>El nombre del servidor es: <B> 

  <%
Response.Write (Request.ServerVariables("SERVER_NAME"))
%>
  </B> </p>
<p>La IP es: 
  <B><%
Response.Write (Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"))
%>
  </B> </p></body>
</html>